Подбрани връзки по темите:

петък, 9 декември 2011 г.

АМБИГРАМ (Ambigram)

Докато събирах информация за красивата дата 11-11-11 се натъкнах на термина "АМБИГРАМ".
И понеже образите са много по-лесни за възприемане, отколкото сухите обяснения, прилагам картинката:


Така лесно може да се разбере, че АМБИГРАМ-ът позволява едно и също изписване да позволява две различни (или еднакви) прочитания.
В случая, ако изписаното се завърти на 180 градуса, ще се прочете отново същото.

Понятието АМБИГРАМ произлиза от латинска и гръцка думи, съответно:
ambi — «двоен» и γράμμα — «буква». Така се постига калиграфска плетеница, позволяваща два различни прочита.

За литературен първообраз на АМБИГРАМ-а може да се приеме ПАЛИНДРОМ-а - дума или набор от думи, които се четат еднакво, както отляво-надясно, така и отдясно-наляво.

СЪЗДАВАНЕ НА АМБИГРАМ

(изберете: Create New Ambigram)Разгледайте и готови амбиграми:


Няма коментари:

Последователи на моя блог: