Подбрани връзки по темите:

сряда, 18 юни 2014 г.

Гнездо на оси

Удаде ми се възможност да доближа (и съответно да снимам) гнездо на оси.
Това ме провокира да се поинтересувам малко:

Опасно ли е да се доближаваш до гнездото и осите?

Какво прави осата вътре в тези килийки?

От какво са направени самите килийки?

Защо осата беше сама?

От къде произлиза израза "гнездо на оси"?Малко инфо за осите от сайта

Осите са ципокрили жилещи насекоми - врагове и сътрапезници на пчелите. Живеят в  гнезда, където отглеждат новите си поколения. Понякога една колония от оси, в зависимост от вида им, може да достигне до 2500 индивида.  Гнездата им се състоят от няколко пити, наредени хоризонтално, с килийки, построени само от едната страна на питата. Питите не са восъчни, а са изградени от целулозосъдържаща материя, която наподобява сива хартия. Отвън гнездата са обвити в същата материя като едно цяло. Гнездата се устройват в земята, в хралупи на дърветата, под покривите на къщите, под капаците на празни кошери и др. 

Презимуват само женските оси (майките), след като са оплодени през есента. През пролетта майката започва сама да строи гнездото, или се връща в старото, където снася яйцата, а след излюпването им се грижи и за храната на тези първи ларви. Цикълът на развитие продължава от 30 до 50 дни в зависимост от температурата. След излюпването на първите оси работнички майката се освобождава от допълнителните функции по строителство на гнездото и отглеждане на потомството. Тези функции се поемат от осите работнички. 

Мъжките индивиди се появяват в началото на есента и единствената им задача е да се съешат с новите майки, които ще зимуват. Летят около кошерите в края на лятото и през есента. 

Когато пчелите летят слабо или вече не летят, осите навлизат през входовете в кошерите и смучат от медовите им запаси. По-рядко нападат пчелите по време на работата им в полето, прегризват главата и отнасят трупа в гнездото си за изхранване на ларвите си. 
Възрастните индивиди се хранят със сладки сокове от цветовете на растенията и плодовете, но обичат меда. Ларвите обаче се хранят с месо от насекоми, предварително сдъвкано от осата работничка. Осите  не складират храна в гнездото като пчелите. 

Осите изграждат гнездото си на много слоеве от дървесен материал, които чрез сдъвкване и слюнка превръщат във влакнеста маса - целулоза. Когато тази лепкава маса изсъхне, тя заприличва на сива дървесина.
За строителен материал обикновено служат стеблата на миналогодишните треви, както и полуизгнилата дървесина.  Още малко за осите и тяхножо жилене може да се научи от сайта
http://kak-da.combg.eu/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5/
 

Социалната оса гради колонии, в които живеят хиляди екземпляри. Всяка колония възниква от една единствена оплодена женска, която е презимувала на топло и сигурно място. Напролет царицата майка се размърдва и търси място да сложи начало на новото си царство. 

 

Колонията започва от малки целулозни клетки. Те са шестоъгълни и плътно слепени една за друга, оформяйки миниатюрно гнездо. Всяка клетка кралицата напълва с парализирани ларви на насекоми. 
  
 

След това тя полага по едно яйце на клетка. След събуждането, ларвите на осите разполагат с обилна закуска, нарастват и от гнездото излизат първите оси работнички. 

 Ключовата фраза от предходния линк е "жилят за настроение т.е. удоволствие".
От този факт, по всяка вероятност, се е "родила" и фразата

"гнездо на оси" 

означаваща:

Свърталище на зли, злобни хора или кръг от хора, чиято цел е да пакостят, да вършат злини на другите

Източник:
 

Социалната оса е изцяло кастово насекомо. Гнездото се поддържа, изхранва и защищава изцяло от женски стерилни оси. Плодовита е единствено кралицата, която снася непрекъснато яйца. След като работничките станат достатъчно, се раждат първите мъжки оси. Мъжките оси се развиват от неоплодени яйца на царицата, както при мравките. Те оплождат и ходят за храна.

 

Към края на лятото, в колонията на бял свят излизат първите женски, готови за оплождане. Обичайно те са няколко и водят люта борба помежду си. Оцеляват най-силните, които биват оплодени. В края на есента от колонията ще останат единствено една или няколко женски, които ще намерят топло и безопасно място да създадат ново царство следващата пролет.
 
 
Когато навън се стопли, царицата оса изгражда малко гнездо и отглежда първите женски работници. Клетките на гнездото са шестоъгълни и тя полага в тях непрекъснато нови яйца. До есента старата царица умира с колонията, остават единствено младите оплодени женски.

Няма коментари:

Последователи на моя блог: